ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 5 ส.ค.- 20 ส.ค. 2558
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ข้อตกลง
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบ
   
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
 
ถ่ายทอดสด
 
   
ขั้นตอนการลงทะเบียนบัณฑิตและตอบแบบสอบถาม
  1. นำ Account (User Name และรหัสผ่าน) ที่ใช้กับระบบบริการการศึกษา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ โดย User Name ที่ใช้คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา และรหัสผ่านจะเป็นตัวเลขขนาด 4 ตัวอักษร

หากทำรหัสผ่านหาย, ลืมรหัสผ่าน " คลิกที่นี่ " หลังจากนั้นให้ป้อนวันที่, เดือนและปีเกิดของบัณฑิต ดังตัวอย่างในรูป

หากป้อนข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงรหัสผ่านสำหรับใช้ Login ออกมา ให้นำรหัสผ่านดังกล่าวไป Login เข้าระบบ

2. หลังจากที่ Login เข้าระบบแล้ว จะแสดงข้อมูลพื้นฐานให้เลือกคลิกที่ข้อการตอบแบบสอบถาม

3. ให้ทำการกรอกข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง

4. เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆ แล้วให้คลิกปุ่ม "Submit" เป็นอันเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม

   
--- ข่าวประกาศ !---
 1. กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตระหว่าง วันที่ 5 ส.ค.- 20 ส.ค. 2558 ( ขยายเวลาเพิ่มเติม)
 2. ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. หากพ้นกำหนดชำระเงิน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับคำขอลงทะเบียนเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และจะหมดสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 4. หากบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนบัณฑิตและเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำสามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กรกฎาคม 2558
 5. การพิมพ์ใบชำระเงิน
  • เข้าสู่ระบบ โดยกรอก รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน 4 หลัก
  • กรณีตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำแล้ว จะสามารถกดสั่งพิมพ์ใบชำระเงินได้
  • กรณียังไม่ได้ตอบแบบภาวะการมีงานทำให้กรอบแบบสอบถามให้เรียบร้อยก่อน
ประกาศ ณ วันที่ 5/08/2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
กำหนดการ พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
24 กันยายน 2558  
  09.00 – 13.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในกรณีที่บัณฑิตรายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้รับชุดครุย ณ ห้องประชุม 5 ใต้ศูนย์ประชุม
  14.00 – 17.00 น. พิธีปฐมนิเทศ (เวลา 14.00 น. บัณฑิตเข้าศูนย์ประชุมใหม่โดย พร้อมกันทุกคน)
  17.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตรับชุดครุย ณ ห้องประชุม 5 ใต้ศูนย์ประชุม
25 กันยายน 2558  
  08.30 – 16.30 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
  18.30 น. บัณฑิตใหม่เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่
26 กันยายน 2558  
  08.30 – 11.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
  12.00 – 16.30 น. บัณฑิตรวมตัว ณ จุดแถวใต้ศุนย์ประชุม เพื่อซ้อมโหลดบัณฑิต
27 กันยายน 2558  
  07.30 น. บัณฑิตรวมตัว ณ จุดแถวใต้ศูนย์ประชุม
  08.30 – 13.00 น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่
29 กันยายน 2558  
  รอบ 2 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ ( ประกาศ เมื่อ 03/08/2558)
 
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™