ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 1 เมษายน 2557 - 18 กรกฎาคม 2557
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ข้อตกลง
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
รายชื่อบัณฑิต  
   
 

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ลงะเบียน
ชำระเงิน
หมายเลข
ช่อง
41  5390835108 พันตำรวจโทนิกร  ชูทอง
42  5580835804 นายนิกร  อุดมศรี
43  5480141137 นายนิติภูมิ  ไวยธิรา
44  5380141112 นางสาวนิศารัตน์  กาจกล้า
45  5580835205 นางสาวน้ำเพชร  หมดจด
46  5580835209 นายบัญชา  มาลา
47  5480905312 นายบัณฑิต  ใจดี
48  5580141104 นายบุญเลิศ  จงจิตร
49  5580905113 นางสาวปทุมภรณ์  แซ่เอี๋ยว
50  5380905204 นางประพิศ  อัคสินธวังกูร
51  5580835805 นายประภาส  เอ่งฉ้วน
52  5580835105 นายประเสริฐศักดิ์  บัวเลิศ
53  5380905205 นายปราโมทย์  ทองใหม่
54  5390835109 นายปรีชาวุฒิ  กี่สิ้น
55  54840141106 นางปวีณา  อุทุมภา
56  5480905215 นางสาวปวีณ์กร  สามเมือง
57  5480141120 นางสาวปาณิสรา  สวัสดี
58  5580835202 นางสาวปิยนุช  วงศ์น้อย
59  5380141113 พันตำรวจโทปิยวัฒน์  บัวขาว
60  5580835203 นางสาวปิยะรัตน์  รัตนบุรี
61  5480905314 นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
62  5480905315 นางสาวพรทิพย์  ใจดี
63  5480141206 นางพรรณพัชร  สินทบ
64  5580905116 พระครูพรหมประภัสสร  วิชิตบุตร
65  5283399103 นางพัทธนัย  วิศุภกาญจน์
66  5580835106 นางสาวพิมภา  ห้าฝา
67  5580905117 นางสาวภิริณรัสมิ์  เสียมไหม
68  5480141209 นางมณฑ์สิริ  ณ นคร
69  5380905210 นายมนตรี  อารีราษฎร์
70  5480141210 นางสาวมาลิน  สตัม
71  5580905118 นางมาลีรัตน์  คหาปนะ
72  5480141122 นางสาวยุพารัตน์  ตาคำ
73  5281135109 นายรังสรรค์  เตี่ยวสกุล
74  5580141105 นางสาวรัชนีวรรณ  ใจห้าว
75  5580835806 นางสาววชิราภรณ์  ขี่ทอง
76  5380905111 นางสาววนิดา  เย็นประโคน
77  5580835213 นายวรรณวิช  ด่านสมัคร
78  5580141106 นางสาววรรณวิสา  นนทอง
79  5580905121 นางสาววรรณศิริ  อุ่นขาว
80  5580835210 นางสาววรรณา  อาจหาญ

ทั้งหมด 156 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>

 

   
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™