ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2559
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ข้อตกลง
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบ
   
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
 
รายชื่อบัณฑิต  
   
 

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ลงะเบียน
ชำระเงิน
หมายเลข
ช่อง
41  5680905222 นายประสิทธิ์  แผนทอง
15
13
42  5680141211 นางสาวปราณีย์  ขันพระแสง
14
13
43  5386355103 นางสาวปาริชาติ  ชูจันทร์
44  5680141111 นางสาวปิยรัตน์  จันทร์โนนม่วง
15
13
45  5490835114 พันตำรวจตรีปุริมพัฒน์  ธนาพันธ์สิริ
2
13
46  5680141204 นางสาวผกามาศ  บำรุง
16
13
47  5680141205 นางสาวผกาวรรณ  ส่งแสงแก้ว
17
13
48  5680905408 นางพนารัตน์  ดำดี
16
13
49  5480141205 นางสาวพรทิพย์  ทองเล็ก
19
13
50  5680141312 นางสาวพรทิพย์  ชุมทอง
18
13
51  5680141112 นางพิชญ์เนตร  ฉิมทับ
52  5680141113 นางสาวพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง
53  5680141315 นางสาวมาณีรัตน์  พิมพา
20
13
54  5680905227 นางสาวมาริดา  โต๊ะแอ
17
13
55  5680905228 นายยุทธนา  คลองยวน
18
13
56  5380905212 นางรชยา  สุโพธิ์
19
13
57  5480905109 นางสาวรานี  ระวังกุล
58  5680141116 นางรุ่งรวี  อ้นคต
21
13
59  5680905230 นางลัดดา  บุญมี
21
13
60  5480905246 นางสาววรรธนา  ช่วยการ
22
13
61  5680141117 นางสาววรัญญา  สงวนนาม
22
13
62  5680905112 นายวราฤทธิ์  ฉิมเทียม
23
13
63  5680835105 นายวารุต  มาลาแวจันทร์
4
13
64  5480141138 นางสาววาสนาทิพย์  จำสอง
65  5680905232 นายวิชัย  ปราบเภท
24
13
66  5680141316 นายวิชัย  ชูแก้ว
23
13
67  5680905412 ว่าที่ร้อยตรีวิชิต  หมั่นมา
25
13
68  5690805202 นางสาววิภาวรรณ  พิสิฐเวช
69  5680835207 นายวีรวิชญ์  เครือสมบัติ
5
13
70  5480141213 นายวีระพล  เมืองแก้ว
24
13
71  5680905233 นางสาวศรินทิพย์  เชื้อช่างเขียน
26
13
72  5680141207 นางสาวศิริณ  จารศิรลิณ
25
13
73  5680141208 นางสาวศุภลักษณ์  นามบุรี
26
13
74  5580835403 นายสถาปนา  ดวงน้ำแก้ว
7
13
75  5680141209 นายสถิตย์  โสดยิ้ม
27
13
76  5490835110 นายสมชาย  ณ นคร
3
13
77  5480141131 นางสาวสมฤทัย  หนูเกลี้ยง
28
13
78  5680141120 นางสาวสราธาร  การประกอบ
29
13
79  5390835113 นายสันติ  เกาะกาวี
80  5390835114 นายสัมเริง  โภชนาธาร
4
13

ทั้งหมด 101 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ] ถัดไป>>

 

   
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™