ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2558
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ข้อตกลง
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบ
   
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
 
รายชื่อบัณฑิต  
   
 

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ลงะเบียน
ชำระเงิน
หมายเลข
ช่อง
41  5390835108 พันตำรวจโทนิกร  ชูทอง
1936
13
42  5580835804 นายนิกร  อุดมศรี
1896
13
43  5480141137 นายนิติภูมิ  ไวยธิรา
1856
13
44  5380141112 นางสาวนิศารัตน์  กาจกล้า
1857
13
45  5580835205 นางสาวน้ำเพชร  หมดจด
1895
13
46  5580835209 นายบัญชา  มาลา
1897
13
47  5480905312 นายบัณฑิต  ใจดี
1789
13
48  5580141104 นายบุญเลิศ  จงจิตร
1858
13
49  5580905113 นางสาวปทุมภรณ์  แซ่เอี๋ยว
1791
13
50  5380905204 นางประพิศ  อัคสินธวังกูร
1792
13
51  5580835805 นายประภาส  เอ่งฉ้วน
1898
13
52  5580835105 นายประเสริฐศักดิ์  บัวเลิศ
1899
13
53  5380905205 นายปราโมทย์  ทองใหม่
1793
13
54  5390835109 นายปรีชาวุฒิ  กี่สิ้น
1937
13
55  54840141106 นางปวีณา  อุทุมภา
1859
13
56  5480905215 นางสาวปวีณ์กร  สามเมือง
1794
13
57  5480141120 นางสาวปาณิสรา  สวัสดี
1860
13
58  5580835202 นางสาวปิยนุช  วงศ์น้อย
1900
13
59  5380141113 พันตำรวจโทปิยวัฒน์  บัวขาว
1861
13
60  5580835203 นางสาวปิยะรัตน์  รัตนบุรี
1901
13
61  5480905314 นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
1795
13
62  5480905315 นางสาวพรทิพย์  ใจดี
1796
13
63  5480141206 นางพรรณพัชร  สินทบ
1862
13
64  5580905116 พระครูพรหมประภัสสร  วิชิตบุตร
1797
13
65  5283399103 นางพัทธนัย  วิศุภกาญจน์
1835
13
66  5580835106 นางสาวพิมภา  ห้าฝา
1902
13
67  5580905117 นางสาวภิริณรัสมิ์  เสียมไหม
1799
13
68  5480141209 นางมณฑ์สิริ  ณ นคร
1864
13
69  5380905210 นายมนตรี  อารีราษฎร์
1800
13
70  5480141210 นางสาวมาลิน  สตัม
1865
13
71  5580905118 นางมาลีรัตน์  คหาปนะ
1801
13
72  5480141122 นางสาวยุพารัตน์  ตาคำ
1866
13
73  5281135109 นายรังสรรค์  เตี่ยวสกุล
1838
13
74  5580141105 นางสาวรัชนีวรรณ  ใจห้าว
1868
13
75  5580835806 นางสาววชิราภรณ์  ขี่ทอง
1906
13
76  5380905111 นางสาววนิดา  เย็นประโคน
1803
13
77  5580835213 นายวรรณวิช  ด่านสมัคร
1907
13
78  5580141106 นางสาววรรณวิสา  นนทอง
1869
13
79  5580905121 นางสาววรรณศิริ  อุ่นขาว
1804
13
80  5580835210 นางสาววรรณา  อาจหาญ
1908
13

ทั้งหมด 156 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>

 

   
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™