ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2559
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ข้อตกลง
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบ
   
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
 
รายชื่อบัณฑิต  
   
 

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ลงะเบียน
ชำระเงิน
หมายเลข
ช่อง
41  5480141205 นางสาวพรทิพย์  ทองเล็ก
19
13
42  5680141315 นางสาวมาณีรัตน์  พิมพา
20
13
43  5680905227 นางสาวมาริดา  โต๊ะแอ
17
13
44  5680905228 นายยุทธนา  คลองยวน
18
13
45  5380905212 นางรชยา  สุโพธิ์
19
13
46  5680141116 นางรุ่งรวี  อ้นคต
21
13
47  5680905230 นางลัดดา  บุญมี
21
13
48  5480905246 นางสาววรรธนา  ช่วยการ
22
13
49  5680141117 นางสาววรัญญา  สงวนนาม
22
13
50  5680905112 นายวราฤทธิ์  ฉิมเทียม
23
13
51  5680835105 นายวารุต  มาลาแวจันทร์
4
13
52  5480141138 นางสาววาสนาทิพย์  จำสอง
53  5680141316 นายวิชัย  ชูแก้ว
23
13
54  5680905232 นายวิชัย  ปราบเภท
24
13
55  5680905412 ว่าที่ร้อยตรีวิชิต  หมั่นมา
25
13
56  5680835207 นายวีรวิชญ์  เครือสมบัติ
5
13
57  5480141213 นายวีระพล  เมืองแก้ว
24
13
58  5680905233 นางสาวศรินทิพย์  เชื้อช่างเขียน
26
13
59  5680141207 นางสาวศิริณ  จารศิรลิณ
25
13
60  5680141208 นางสาวศุภลักษณ์  นามบุรี
26
13
61  5580835403 นายสถาปนา  ดวงน้ำแก้ว
7
13
62  5680141209 นายสถิตย์  โสดยิ้ม
27
13
63  5490835110 นายสมชาย  ณ นคร
3
13
64  5480141131 นางสาวสมฤทัย  หนูเกลี้ยง
28
13
65  5680141120 นางสาวสราธาร  การประกอบ
29
13
66  5390835114 นายสัมเริง  โภชนาธาร
4
13
67  5680905235 นางสายใจ  ปล้องทับ
27
13
68  5680141121 นางสาวสุกัญญา  จินดาพล
30
13
69  5680905413 นางสาวสุกัณยา  พุ่มวัง
28
13
70  5680905414 นางสาวสุดา  สุวรรณชาตรี
29
13
71  5480905248 นางสาวสุพรรัตน์  พูลช่วย
30
13
72  5680905240 นางสาวสุพาภรณ์  เพ็ชพวง
31
13
73  5680141318 นางสาวสุภนิดา  ตนัยพงศกร
31
13
74  5680141210 นางสุวรรณรัตน์  สาราช
32
13
75  5680905241 นางอนงค์  รักจิตต์
32
13
76  5680905242 นางสาวอนรรฆมณี  พรมเพชร
33
13
77  5680905244 นางสาวอรวรรณ  หวั่นมูสา
34
13
78  5281205117 นางสาวอรัญญา  ด้วงนุ้ย
35
13
79  5680905246 นางสาวอลิสา  ปาทาน
36
13
80  5480905251 นายอานนท์  โกยกุล
37
13

ทั้งหมด 84 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ] ถัดไป>>

 

   
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™