ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2558
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ข้อตกลง
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบ
   
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
 
รายชื่อบัณฑิต  
   
 

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ลงะเบียน
ชำระเงิน
หมายเลข
ช่อง
41  5580835803 นางสาวนภัสนันท์  จันทร์เดช
1894
13
42  5580905109 นางสาวนภัสนันท์  เพ็ญภักดี
1788
13
43  5580835804 นายนิกร  อุดมศรี
1896
13
44  5390835108 พันตำรวจโทนิกร  ชูทอง
1936
13
45  5380905203 นายนิกร  กาญจนสิทธิ์
46  5480141137 นายนิติภูมิ  ไวยธิรา
1856
13
47  5380141112 นางสาวนิศารัตน์  กาจกล้า
1857
13
48  5580835205 นางสาวน้ำเพชร  หมดจด
1895
13
49  5580835209 นายบัญชา  มาลา
1897
13
50  5480905312 นายบัณฑิต  ใจดี
1789
13
51  5580141104 นายบุญเลิศ  จงจิตร
1858
13
52  5580905113 นางสาวปทุมภรณ์  แซ่เอี๋ยว
1791
13
53  5580141204 นางสาวปภัสรา  เนตรวงศ์
54  5380905204 นางประพิศ  อัคสินธวังกูร
1792
13
55  5580835805 นายประภาส  เอ่งฉ้วน
1898
13
56  5580835105 นายประเสริฐศักดิ์  บัวเลิศ
1899
13
57  5380905205 นายปราโมทย์  ทองใหม่
1793
13
58  5490835102 นายปราโมทย์  แหล่ทองคำ
59  5390835109 นายปรีชาวุฒิ  กี่สิ้น
1937
13
60  5580905115 นางสาวปรีดา  หนูชู
61  54840141106 นางปวีณา  อุทุมภา
1859
13
62  5480905215 นางสาวปวีณ์กร  สามเมือง
1794
13
63  5480141120 นางสาวปาณิสรา  สวัสดี
1860
13
64  5580835202 นางสาวปิยนุช  วงศ์น้อย
1900
13
65  5380141113 พันตำรวจโทปิยวัฒน์  บัวขาว
1861
13
66  5580835203 นางสาวปิยะรัตน์  รัตนบุรี
1901
13
67  5480905314 นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
1795
13
68  5480905315 นางสาวพรทิพย์  ใจดี
1796
13
69  5480141206 นางพรรณพัชร  สินทบ
1862
13
70  5580905116 พระครูพรหมประภัสสร  วิชิตบุตร
1797
13
71  5380083201 นายพหล  รงค์กุล
72  5480905219 นางสาวพัชรี  กลีบแก้ว
73  5283399103 นางพัทธนัย  วิศุภกาญจน์
1835
13
74  5580141205 นายพิฑูรย์  สมศักดิ์
75  5580835106 นางสาวพิมภา  ห้าฝา
1902
13
76  5490835109 นายพีระพงศ์  คงช่วย
77  5580905117 นางสาวภิริณรัสมิ์  เสียมไหม
1799
13
78  5380905209 นางสาวมณฑา  คงสอง
79  5480141209 นางมณฑ์สิริ  ณ นคร
1864
13
80  5380905210 นายมนตรี  อารีราษฎร์
1800
13

ทั้งหมด 182 รายการ : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>

 

   
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™